Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Szkoły
Dane teleadresowe jednostek. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


Wykaz szkół na terenie gminy:

1. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie
tel. (063) 270 10 58
62-540 Kleczew, ul. Warszawska 31
Dyrektor: Elżbieta Raźna
2. Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym
tel. (063) 268 16 32
62-541 Budzisław Kościelny, ul. Szkolna
Dyrektor: Elżbieta Rewers
3. Zespół Szkolno Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie
tel. (063) 270 19 92
62-540 Kleczew, ul. Świętej Kingi 7
Dyrektor: Lidia Domagalska
Przedszkole
tel. (063) 270 10 25
62-540 Kleczew, ul. Świętej Kingi 7
Dyrektor: Mariola Makowska
4. Zespół Szkolno Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym
tel. (063) 268 10 24
62-541 Budzisław Kościelny, ul. Szkolna 17
Dyrektor: Mariola Brorzyńska
Przedszkole
tel. (063) 268 10 24
62-541 Budzisław Kościelny, ul. Szkolna 17
Z-ca Dyrektora: Dorota Budkiewicz
5. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
tel. (063) 270 11 69
62-540 Kleczew, Koziegłowy 1
Dyrektor: Hanna Szczekocka
6. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie
tel. (063) 270 10 65
62-540 Kleczew, Złotków
Dyrektor: Roman Wesołowski
7. Szkoła Podstawowa im.Stanisława Staszica w Sławoszewku
tel. (063) 270 02 53
62-540 Kleczew, Sławoszewek
Dyrektor: Małgorzata Szczekocka