Rejestr zbiorów danych osobowych


Gmina Kleczew będąca Administratorem Danych Osobowych informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kleczew (pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew) reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.
3. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r., poz. 922) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.
4. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych dostępny jest do wglądu w biurze  nr 304. Jawny rejestr dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie

Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  20‑10‑2017 09:32:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  20‑10‑2017 09:32:48
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2017 09:37:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie