Petycje


Przyjmowanie i Rozpatrywanie Pytanie

I. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)  petycje  mogą  być  wnoszone do  Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew oraz do Rady Miejskiej w Kleczewie:
1) pisemnie   na  adres  - Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie lub Rada Miejska w Kleczewie, 62-540 Kleczew pl. Kościuszki 5;
2) za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres  ugim@kleczew.pl  lub przez elektroniczną  skrzynkę podawczą.
II. Petycja powinna  zawierać:
1) imię  i nazwisko wnoszącego oraz  adres do korespondencji, jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą  ją osobę,
2) jeśli petycja  składana jest  w interesie  innej osoby, musi to nastąpić za  jej  zgodą wyrażoną w formie pisemnej, którą  należy dołączyć  do petycji,
3) petycje  niezawierające imienia  i  nazwiska  (nazwy) oraz adresu  wnoszącego będą pozostawiane bez rozpoznania,
4) wskazanie przedmiotu petycji, którym z godnie z art. 2 ust. 3 ustawy  o petycjach „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego  petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”,
III. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Informacja:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195), informuję, że w roku 2015 nie wpłyneła do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie i nie była rozpatrywana żadna petycja.

 

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Skan petycji Zasięgane opinie Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia petycji
1 2 3 4 5 6 7 8
 1 22.04.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o. Utworzenie "biblioteczki samorządowca" pobierz brak 22.07.2016 negatywny
2 09.05.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o. Wymiana Windows XP pobierz brak 09.08.2016 negatywny
3 9.05.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o. Efektywność energetyczna pobierz brak 09.08.2016 negatywny
4 24.10.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o. Analiza stanu faktycznego BIP pobierz brak 24.01.2017 negatywny

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑02‑2016 10:55:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑02‑2016 10:55:22
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2017 13:26:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive