Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

14‑04‑2021 13:26:28

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - mała gastronomia Tręby Stare

09‑04‑2021 14:26:59

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie, al. 600 Lecia 21, 62-540 Kleczew ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem gruntu użytkowego przeznaczonego pod prowadzenie małej gastronomii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych.

Warunki przetargu i umowa najmu w dołączonych załącznikach.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

16‑03‑2021 08:04:47

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu:

1. Uchwały Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki „Jóźwin IIB” na obszarze gminy Kleczew,

2. Uchwały Nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew,

3. Uchwały Nr XXXVI/304/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki „Kazimierz Północ” i „Jóźwin IIA” na obszarze gminy Kleczew. na obszarze gminy Kleczew.

Odnośnik: https://www.bip.kleczew.pl/bipkod/26067177

Odnośnik: http://kleczewmwmpzp.mapmaker.online/

Więcej informacji w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

26‑02‑2021 13:41:51

Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza pierwszy ustny przetarg, w formie licytacji, na dzierżawę, części gruntu działki 25/49 będącej własnością Gminy Kleczew, dla której Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KN1N/000037087/5 (obręb Tręby) o powierzchni 320 m2, podzielonego na dwa obszary nazwane roboczo „Punkt gastronomiczny I” i „Punkt gastronomiczny II” – obydwa o powierzchni 160 m2, przeznaczone pod prowadzenie małej gastronomii przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych nr 65, 62-541 Budzisław Kościelny.

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

15‑01‑2021 12:22:41

Zgodnie z § 7 ust 1 Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXV/295/2020w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021 rok Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 650 000,00 zł i będzie przyznana Klubowi Sportowemu „Sokół” Kleczew zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty

13‑01‑2021 14:05:03

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130.000 zł prowadzonego w trybie ofertowym na zadanie pn. "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

30‑12‑2020 15:49:45

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) z dnia 30.12.2020r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

30‑12‑2020 15:42:17

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania

04‑12‑2020 12:47:01

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ) oraz art. 73  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. ). ZAWIADAMIAM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Firme Better Energy Wierzchowo Sp. z o.o. z siedzibą ul. Synów Pułku 37a, 80 – 298 Gdańsk reprezentowaną przez p. Marcina Bagińskiego zam. przy ul. Sieradzkiej 93, 81- 503 Gdynia, dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Kleczew Solar Park” o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, województwo wielkopolskie. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych o nr 71/3, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 207, 206, 45/2, 74, 208, 205/5, 205/4, 204/3, 204/2, 204/1, obręb Genowefa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, które będą obowiązywać od 5.11.2020 roku

29‑10‑2020 08:42:05
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy Kleczew
Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew (Decyzja PO.RZT.70.21m.2020/D/MW)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 41 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Tomiński
email: admin@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2021 13:47:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie