Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie

02‑07‑2020 12:06:03
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 115 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew.190/5, 191/7, 197, 199, 190/3, 188, 191/9, 125/3 obręb Genowefa, gmina Kleczew z wniosku Firmy E&G Sp. z o.o. z siedzibą ul. Długa 30, 98 – 220 Zduńska Wola reprezentowana przez p. Ewelina Dryzek zam. przy ul. Słowackiego 67, 97-300 Piotrków Tryb.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

01‑07‑2020 13:37:26
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 317, 318/1, 318/3, 318/2, 320/5, 345, 346/1, 319, 343/1, 346/2, 347/1, 347/3, 347/4, 349/1, 349/2, 383/2, 401/1, 401/2, 424/2, 428/3, 430/5, 430/6, 348/3, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 357/7, 357/8, 359/1, 359/2, 380/2, 423/2, 427/6, 429/4, 341/11, 426/9, 361/6, 399/1 obręb Sławoszewek oraz nr ewid. 106/2, 32/4, 35/13, 103, 34/2, 102/3, 104, 32/3, 35/11, 35/7, 35/9, 37/3, 101/3 obręb Cegielnia, gmina Kleczew z wniosku Firmy E&G Sp. z o.o. z siedzibą ul. Długa 30, 98 – 220 Zduńska Wola reprezentowana przez p. Ewelina Dryzek zam. przy ul. Słowackiego 67, 97-300 Piotrków Tryb.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o petycjach

26‑06‑2020 11:16:37

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) informuję, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew w roku 2019 rozpatrzył 5 petycji. Przedmiot petycji oraz informacje o sposobie załatwienia petycji znajdują się w tabeli tutaj.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

24‑06‑2020 09:04:08
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 40 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew. 190/4, 191/4, 189/5 obręb Genowefa, oraz na działkach o nr ew. 1036/1 obręb miasto Kleczew, gmina Kleczew, z wniosku Firmy EARTH ENERGY Krzysztof Krukowski z siedzibą Żakowice 1A,  99 – 314 Krzyżanów złożonego 09.06.2020 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

25‑05‑2020 13:18:50
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 informuję, że Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie przywraca od 25 maja br. bezpośrednią obsługę interesantów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew”

31‑01‑2020 13:43:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

15‑01‑2020 09:11:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

01‑10‑2019 12:43:42

o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

13‑08‑2019 08:11:26

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XII/106/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 25 lipca 2019 roku

26‑07‑2019 12:48:33

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 25 lipca 2019 roku o II przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu używanego marki NEOPLAN Bus GmbH, nr rejestracyjny PKN 08533.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 29 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2020 12:08:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie