Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, 

pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

tel. (0-63) 270-09-00 (sekretariat),

tel. (0-63) 270-09-11 (biuro obsługi interesanta),

fax. (0-63) 270-09-40
strona www: www.kleczew.pl,

BIP: www.bip.kleczew.pl,

e-mail: ugim@kleczew.pl

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

 

NIP Urzędu Gminy Kleczew: 6651804524

REGON Urzędu Gminy Kleczew: 000529462

NIP Gminy Kleczew: 6652741719

REGON Gminy Kleczew: 311019131

Kod GUS TERYT: 3010043


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00


Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Płatność w urzędzie jest możliwa jedynie przy użyciu karty płatniczej. Brak możliwości płatności gotówką.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

UWAGA:

Informacje w sprawach z danego zakresu są publikowane w tematycznych zakładach, które znajdują się w głównym menu po lewej stronie.

Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 22 maja 2023 r.

24‑05‑2023 14:09:13

Na podstawie art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2023 r. poz. 162 j.t. ), zawiadamiam, że Starosta Koniński wydał w dniu 22 maja 2023 r. decyzję znak WA.6740.4.2.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Kleczew i obrębie Kalinowiec, gmina Kleczew.

Obwieszczenie w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑04‑2023 10:41:10

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

31‑03‑2023 09:47:08

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 333) podaje się do publicznej wiadomości informacje, że:
1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2004 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 19992003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które w latach 2021-2022:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 19992004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

NA TERENIE POWIATU KONIŃSKIEGO: w miastach i gminach: Golina, Kleczew, Rychwał, Ślesin, Sompolno, w gminach: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wilczyn, Wierzbinek, winny stawić się w Koninie, ul. Przemysłowa 4, w dniach od 18 maja do 27 czerwca 2023 r., w godz. 8.00 16.30. 

Stosowne wezwania zostaną wysłane Pocztą Polską do osób kwalifikujących się do stawiennictwa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

10‑02‑2023 10:55:30

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kleczew na lata 2023- 2038

Treść obwieszczenia w złączniku

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

13‑01‑2023 10:43:44

Zgodnie z § 4 ust 9 Uchwały  Nr LVIII/457/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu  oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLL/533/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.  w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023 rok Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 690 000, 00zł i będzie przyznana Klubowi Sportowemu „Sokół” Kleczew zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

04‑11‑2022 17:01:53

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Kleczew informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Kleczew.

Mieszkańcy mogą składać wnioski o zakup węgla od 7 listopada 2022r. Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (miał, groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2023 14:11:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie