Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, 

pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

tel. (0-63) 270-09-00 (sekretariat),

tel. (0-63) 270-09-11 (biuro obsługi interesanta),

fax. (0-63) 270-09-40
strona www: www.kleczew.pl,

BIP: www.bip.kleczew.pl,

e-mail: ugim@kleczew.pl

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

 

NIP Urzędu Gminy Kleczew: 6651804524

REGON Urzędu Gminy Kleczew: 000529462

NIP Gminy Kleczew: 6652741719

REGON Gminy Kleczew: 311019131

Kod GUS TERYT: 3010043


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00


Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Płatność w urzędzie jest możliwa jedynie przy użyciu karty płatniczej. Brak możliwości płatności gotówką.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

UWAGA:

Informacje w sprawach z danego zakresu są publikowane w tematycznych zakładach, które znajdują się w głównym menu po lewej stronie.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej- edycja 2024

08‑09‑2023 10:20:25

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie chcąc zapewnić wsparcie dla osób niepełnosprawnych polegające na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, rozważa możliwość przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w Konsultacjach Społecznych

21‑08‑2023 13:14:58

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz uchwały XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kleczew,

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  z mieszkańcami poszczególnych Sołectw w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy i Miasta Kleczew

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie nadania Statutów jednostek pomocniczych położonych na terenie Gminy i Miasta Kleczew, tj. Sołectw: Adamowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Janowo, Jabłonka, Kalinowiec, Kamionka, Marszewo, Miłaczew, Nieborzyn, Przytuki, Sławoszewek, Sławoszewo, Tręby Stare, Wielkopole, Wola Spławiecka, Zberzyn, Złotków oraz miasta Kleczew.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 04.09.2023 r. do dnia 27.09.2023 r.  w formie przyjmowania pisemnych uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących treści projektów Statutów Sołectw.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać w terminie do dnia 27.09.2023 r. na formularzu dostępnym w załączniku.

Wypełniony formularz należy:

  • złożyć w biurze nr 106 w Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie,
  • przesłać skan dokumentu drogą elektroniczną na adres: ugim@kleczew.pl.

Projekty  Statutów Sołectw, Formularz do zgłaszania pisemnych uwag oraz Zarządzenie w sprawie konsultacji  dostępne są : w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie www.kleczew.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie (biuro nr 106).

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

22‑06‑2023 09:24:34

Zgodnie z § 4 ust 9 Uchwały  Nr LVIII/457/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu  oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr LXXVIII/585/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023 r., Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu została zwiększona i wynosi 740 000,00zł, kwota 690 000,00zł została przyznana Klubowi Sportowemu „Sokół” Kleczew (którą wydatkują od stycznia 2023 r.), natomiast zwiększenie tj. 50 000,00zł zostanie przyznana Klubowi Feniks zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz jego korektą.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

10‑02‑2023 10:55:30

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kleczew na lata 2023- 2038

Treść obwieszczenia w złączniku

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

13‑01‑2023 10:43:44

Zgodnie z § 4 ust 9 Uchwały  Nr LVIII/457/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu  oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLL/533/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.  w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023 rok Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 690 000, 00zł i będzie przyznana Klubowi Sportowemu „Sokół” Kleczew zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Kałużny
email: admin@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2023 10:21:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie