Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, 

pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

tel. (0-63) 270-09-00 (sekretariat),

tel. (0-63) 270-09-11 (biuro obsługi interesanta),

fax. (0-63) 270-09-40
strona www: www.kleczew.pl,

BIP: www.bip.kleczew.pl,

e-mail: ugim@kleczew.pl

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

 

NIP Urzędu Gminy Kleczew: 665-18-04-524

REGON Urzędu Gminy Kleczew: 000-529-462

NIP Gminy Kleczew: 6652741719

REGON Gminy Kleczew: 311019131

Kod GUS TERYT: 3010043


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00


Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Płatność w urzędzie jest możliwa jedynie przy użyciu karty płatniczej. Brak możliwości płatności gotówką.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kleczew na lata 2023-2038.

17‑11‑2022 07:48:47

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, informujemy o konsultacjach społecznych projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kleczew na lata 2023-2038.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach 18.11.2022 – 08.12.2022.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu dokumentu zgodnie z ogłoszeniem znajdującym się w załączniku komunikatu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie przetargu ustnego (licytacja) na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze, na okres 3 lat

09‑11‑2022 15:05:38

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z § 3, § 4 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

04‑11‑2022 17:01:53

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Kleczew informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Kleczew.

Mieszkańcy mogą składać wnioski o zakup węgla od 7 listopada 2022r. Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (miał, groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

04‑11‑2022 17:00:48
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z 4 listopada 2022 r. o wynikach przetargów z 26 października 2022 r. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacja) na dzierżawę gruntów rolnych

26‑10‑2022 08:30:14

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zarządzenia nr 0050/63/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego (licytacja) na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze, na okres 3 lat oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacja) na dzierżawę gruntów rolnych, w całości bądź częściowo użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Kleczew, według wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/23/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, na okres 3 lat, w trybie przetargowym.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania

07‑09‑2022 09:00:24
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/2022

01‑09‑2022 21:27:27

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie unieważnienia przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości z 14 lipca 2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej

01‑09‑2022 10:50:50
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o wyniku przetargu
31‑08‑2022 13:54:49

Informacja o wyniku przetargu w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
120KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

22‑07‑2022 12:38:49
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyników przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kleczew, przeznaczone na cele rolnicze, na okres 3 lat z 14 lipca 2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2022 07:52:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie