Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (2014-07-23 14:37:31)
1. Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie, ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew
2.Rodzaj zadania: Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej.
3. Tytuł zadania: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Kleczew"
4. Nazwa zadania publicznego: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Kleczew".
5. Wysokość przyznanych środków publicznych:
5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych). More...
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (2014-07-23 14:06:45)
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...