Petycje


Przyjmowanie i Rozpatrywanie Pytanie

I. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)  petycje  mogą  być  wnoszone do  Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew oraz do Rady Miejskiej w Kleczewie:
1) pisemnie   na  adres  - Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie lub Rada Miejska w Kleczewie, 62-540 Kleczew pl. Kościuszki 5;
2) za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres  ugim@kleczew.pl  lub przez elektroniczną  skrzynkę podawczą.
II. Petycja powinna  zawierać:
1) imię  i nazwisko wnoszącego oraz  adres do korespondencji, jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą  ją osobę,
2) jeśli petycja  składana jest  w interesie  innej osoby, musi to nastąpić za  jej  zgodą wyrażoną w formie pisemnej, którą  należy dołączyć  do petycji,
3) petycje  niezawierające imienia  i  nazwiska  (nazwy) oraz adresu  wnoszącego będą pozostawiane bez rozpoznania,
4) wskazanie przedmiotu petycji, którym z godnie z art. 2 ust. 3 ustawy  o petycjach „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego  petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”,
III. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Informacja:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195), informuję, że w roku 2015 nie wpłyneła do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie i nie była rozpatrywana żadna petycja.

 

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Skan petycji Zasięgane opinie Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia petycji
1 2 3 4 5 6 7 8
 1 22.04.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o. Utworzenie "biblioteczki samorządowca" pobierz brak 22.07.2016 negatywny
2 09.05.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o. Wymiana Windows XP pobierz brak 09.08.2016 negatywny
3 9.05.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o. Efektywność energetyczna pobierz brak 09.08.2016 negatywny
4 24.10.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o. Analiza stanu faktycznego BIP pobierz brak 24.01.2017 negatywny
5 28.05.2019 Szulc-Efekt sp. z o.o. Zebranie ofert rynkowych w telefonii komórkowej oraz dokonania analizy wydatków w tym obszarze pobierz brak 28.08.2019 negatywny
6 31.05.2019 Szulc-Efekt sp. z o.o. Zaplanowanie postępowania w trybie zamówień publicznych którego przemiotem będzie modernizacja parku maszynowego pobierz brak 31.08.2019 negatywny
7 24.07.2019 Szulc-Efekt sp. z o.o.

Opublikowanie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych na stronie BIP

pobierz brak 23.10.2019 negatywny
8 14.10.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Dokonanie analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych pobierz brak 13.01.2020 negatywny
9 25.10.2019 Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja w sprawie akcji "Bezpieczny Playroom" pobierz brak 24.01.2020 negatywny
10 17.01.2020 Osoba fizyczna Petycja w sprawie wznowienia kursowania linii autobusowej nr 70 na trasie Konin - Kleczew i z powrotem pobierz brak 16.04.2020 negatywny
11 27.03.2020 Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia pobierz brak 26.06.2020 bez rozpatrzenia
12 30.03.2020 Open Nexus Sp. z o.o. Zlecenie przyporządkowania załącznika do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów pobierz brak 29.06.2020 pozytywnie
13 23.04.2020 SMEbusiness.pl Sp z o.o. Petycja o zdalny pomiar temperatury interesantów pobierz brak 22.07.2020 negatywnie
14 07.08.2020 Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja w sprawie dezynfekcji rąk

pobierz

Opowiedz

  06.11.2020  
15 16.09.2020 Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja w sprawie zakupionych maseczek i przyłbic   brak    

 

Petycja - Teresa Garland

23‑12‑2020 10:31:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja - Piotr Sterkowski

23‑12‑2020 10:29:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja - technologie pralnicze dla DPS

19‑11‑2020 15:45:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Szulc-Efekt sp. z o.o.

09‑10‑2020 14:00:52
Dokumenty:
Plik pdf Petycja.pdf
09‑10‑2020 14:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na wniosek.pdf
09‑10‑2020 14:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf AO.152.6.2020.pdf
14‑10‑2020 13:24:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
384KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
738KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
602KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑02‑2016 10:55:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: mgwizd@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑02‑2016 10:55:22
Data ostatniej aktualizacji:
23‑12‑2020 10:32:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie