Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

14‑10‑2020 08:31:19

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 14.10.2020 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.12.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70 MWp włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 317, 318/1, 318/3, 318/2, 320/5, 345, 346/1, 319, 343/1, 346/2, 347/1, 347/3, 347/4, 349/1, 349/2, 383/2, 401/1, 401/2, 424/2, 428/3, 430/5, 430/6, 348/3, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 357/7, 357/8, 359/1, 359/2, 380/2, 423/2, 427/6, 429/4, 341/11, 426/9, 361/6, 399/1 obręb Sławoszewek oraz nr ewid. 106/2, 32/4, 35/13, 103, 34/2, 102/3, 104, 32/3, 35/11, 35/7, 35/9, 37/3, 101/3 obręb Cegielnia, gmina Kleczew.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

10‑09‑2020 20:02:29
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.). informuje o wywieszeniu w dniach od 10 września do 1 października 2020 r. wykazu lokali mieszkalnych położonych w mieście Kleczewie, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

02‑09‑2020 14:44:19

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Gminy Kleczew, z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważnienie zapytania ofertowego pt. "Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kleczew"

01‑09‑2020 14:31:44
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że unieważnia zgodnie z pkt. IX Informacje dodatkowe zadanie w trybie zapytania ofertowego pn.: " Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kleczew"  z dnia 27‑08‑2020 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania ofert

27‑08‑2020 13:00:05

W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/6/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w procedurze zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro, zapraszam do składania ofert na zadanie: „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kleczew na lata 2021-2024”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

11‑08‑2020 14:32:18

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 11.08.2020 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.10.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Genowefa o mocy łącznej do 40 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowana na części działek o numerach ewidencyjnych 190/4, 191/4, 189 obręb Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie fotowoltaiczne z wyłączeniem miejsc przeznaczonych pod grunty rolne”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny

30‑07‑2020 11:19:22

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w drodze darowizny.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

24‑07‑2020 10:48:53

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w drodze bezprzetargowej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszone zgromadzenia publiczne

23‑07‑2020 08:30:14

Zgłoszone zgromadzenia publiczne:

termin: 25.07.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00  , miejsce: Kleczew, na Alei 600-lecia 9

termin: 25.07.2020 r. w godzinach 11:30 – 13:00  miejsce: Kleczew, przy pomniku koparki, skrzyżowanie drogi DW264 i ul. Wiatracznej

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o petycjach

26‑06‑2020 11:16:37

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) informuję, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew w roku 2019 rozpatrzył 5 petycji. Przedmiot petycji oraz informacje o sposobie załatwienia petycji znajdują się w tabeli tutaj.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 33 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Tomiński
email: admin@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2020 08:34:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie