Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043

Gmina Kleczew

NIP: 6652741719

REGON:311019131


Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie

26‑04‑2022 12:20:51

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połozonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew, opracowanego na podstawie Uchwały Nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r.,

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki „Kazimierz Północ” i „Jóźwin IIA” na obszarze gminy Kleczew – część „A”, opracowanego na podstawie Uchwały Nr XXXVI/304/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

14‑03‑2022 17:32:09

Gmina i Miasto Kleczew, z siedzibą pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew informuje, że zamierza zawrzeć umowę dzierżawy części nieruchomości należącej do Gminy Kleczew stanowiącej grunt o powierzchni 270 m2, będący częścią nieruchomości oznaczonej jako działka nr 25/49, obręb Tręby, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/000037087/5.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości

24‑02‑2022 12:44:44
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew inforuje o zaieszczeniu wykazu nieruchomości sanowiąej własność Gminy Kleczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 0050/12/2022 z dnia 24.02.2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

13‑01‑2022 09:08:49

Zgodnie z § 7 ust 1 Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXV/295/2020w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022 rok Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 690 000,00 zł i będzie przyznana Klubowi Sportowemu „Sokół” Kleczew zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przewodniczący Rady zawiadamia o odwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej w Kleczewie zwołanej na dzień 16 listopada 2021 r. na godz. 13:00. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie Maciej Trzewiczyński

10‑11‑2021 23:29:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budzisław Kościelny, gm. Kleczew, w obrębie ulic: Słoneczna, Torowa, Spokojna, Podgórna, Zacisze, Spacerowa, Wiosenna na działkach ewid. nr: 160, 152/21, 192, 193/1, 201, 188/10, 196/1, 193/20, 156/1, 154/18, 153/10, 152/20, 158/2, 196/15, 196/2, obręb 0003 Budzisław Kościelny”.

13‑10‑2021 15:45:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

30‑09‑2021 14:43:27
Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

27‑08‑2021 11:22:54
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 27.08.2021 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.23.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 210/3, 24/4 obręb Genowefa, działki ewid. nr 300/2, 271/7, 270/4 obręb Sławoszewo, gmina Kleczew”.
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

14‑04‑2021 13:26:28

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - mała gastronomia Tręby Stare

09‑04‑2021 14:26:59

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie, al. 600 Lecia 21, 62-540 Kleczew ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem gruntu użytkowego przeznaczonego pod prowadzenie małej gastronomii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych.

Warunki przetargu i umowa najmu w dołączonych załącznikach.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 48 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Kałużny
email: admin@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2022 14:11:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie