Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, 

pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

tel. (0-63) 270-09-00 (sekretariat),

tel. (0-63) 270-09-11 (biuro obsługi interesanta),

fax. (0-63) 270-09-40
strona www: www.kleczew.pl,

BIP: www.bip.kleczew.pl,

e-mail: ugim@kleczew.pl

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-84373-68841-ETIHG-25

 

NIP Urzędu Gminy Kleczew: 6651804524

REGON Urzędu Gminy Kleczew: 000529462

NIP Gminy Kleczew: 6652741719

REGON Gminy Kleczew: 311019131

Kod GUS TERYT: 3010043


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00


Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Płatność w urzędzie jest możliwa jedynie przy użyciu karty płatniczej. Brak możliwości płatności gotówką.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

UWAGA:

Informacje w sprawach z danego zakresu są publikowane w tematycznych zakładach, które znajdują się w głównym menu po lewej stronie.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

29‑05‑2024 13:42:52
Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem „ Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”.
Treść w załączniku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wyniku rokowań i wyborze najkorzystniejszej oferty

13‑05‑2024 14:16:22

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew, przeznaczonej na cele prowadzenia działalności gastronomicznej, na okres trzech miesięcy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wyniku rokowań i wyborze najkorzystniejszej oferty

13‑05‑2024 14:15:15

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew, przeznaczonej na cele prowadzenia działalności gastronomicznej, na okres trzech miesięcy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

08‑01‑2024 10:39:46

Zgodnie z §4 ust. 9 Uchwały Nr LVIII/457/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz w związki z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXXXVI/673/2024 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024 rok, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, informuje, że dotacja celowa z budżetu Gminy Kleczew na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i będzie przyznana:

- Klubowi Sportowemu "Sokół" Kleczew w wysokości: 790 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

- Klubowi Sportowemu "Feniks"  w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umów na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

19‑12‑2023 16:28:10

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy.

Treść w załączeniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kleczew

19‑12‑2023 09:25:46

Decyzja PO.RZT.70.75.2023/D/FK

Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie, ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-75-2023-d-fk.html

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej- edycja 2024

08‑09‑2023 10:20:25

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie chcąc zapewnić wsparcie dla osób niepełnosprawnych polegające na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, rozważa możliwość przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

10‑02‑2023 10:55:30

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kleczew na lata 2023- 2038

Treść obwieszczenia w złączniku

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2024 13:44:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie