Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie z art. 10 KPA przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

14‑09‑2021 09:16:10

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budzisław Kościelny, gm. Kleczew, w obrębie ulic: Słoneczna, Torowa, Spokojna, Podgórna, Zacisze, Spacerowa, Wiosenna na działkach ewid. nr: 160, 152/21, 192, 193/1, 201, 188/10, 196/1, 193/20, 156/1, 154/18, 153/10, 152/20, 158/2, 196/15, 196/2, obręb 0003 Budzisław Kościelny.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

10‑09‑2021 11:41:09

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 10.09.2020 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.20.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „wykonanie urządzenia wodnego: zastępczej studni głębinowej nr 6”. Inwestycja realizowana będzie na działce ozn. nr ewid. 1331 obręb Kleczew, gmina Kleczew Miasto, pow. Koniński, woj. Wielkopolskie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

27‑08‑2021 11:22:54
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 27.08.2021 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.23.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 210/3, 24/4 obręb Genowefa, działki ewid. nr 300/2, 271/7, 270/4 obręb Sławoszewo, gmina Kleczew”.
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

24‑08‑2021 09:25:24
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 24.08.2021 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.22.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 189/3, obręb Genowefa, gmina Kleczew”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

14‑04‑2021 13:26:28

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - mała gastronomia Tręby Stare

09‑04‑2021 14:26:59

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie, al. 600 Lecia 21, 62-540 Kleczew ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem gruntu użytkowego przeznaczonego pod prowadzenie małej gastronomii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych.

Warunki przetargu i umowa najmu w dołączonych załącznikach.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

16‑03‑2021 08:04:47

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu:

1. Uchwały Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki „Jóźwin IIB” na obszarze gminy Kleczew,

2. Uchwały Nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew,

3. Uchwały Nr XXXVI/304/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki „Kazimierz Północ” i „Jóźwin IIA” na obszarze gminy Kleczew. na obszarze gminy Kleczew.

Odnośnik: https://www.bip.kleczew.pl/bipkod/26067177

Odnośnik: http://kleczewmwmpzp.mapmaker.online/

Więcej informacji w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

26‑02‑2021 13:41:51

Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza pierwszy ustny przetarg, w formie licytacji, na dzierżawę, części gruntu działki 25/49 będącej własnością Gminy Kleczew, dla której Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KN1N/000037087/5 (obręb Tręby) o powierzchni 320 m2, podzielonego na dwa obszary nazwane roboczo „Punkt gastronomiczny I” i „Punkt gastronomiczny II” – obydwa o powierzchni 160 m2, przeznaczone pod prowadzenie małej gastronomii przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych nr 65, 62-541 Budzisław Kościelny.

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

15‑01‑2021 12:22:41

Zgodnie z § 7 ust 1 Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXV/295/2020w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021 rok Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 650 000,00 zł i będzie przyznana Klubowi Sportowemu „Sokół” Kleczew zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty

13‑01‑2021 14:05:03

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130.000 zł prowadzonego w trybie ofertowym na zadanie pn. "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 45 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Tomiński
email: admin@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2021 09:16:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie