Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

24‑07‑2020 10:48:53

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w drodze bezprzetargowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszone zgromadzenia publiczne

23‑07‑2020 08:30:14

Zgłoszone zgromadzenia publiczne:

termin: 25.07.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00  , miejsce: Kleczew, na Alei 600-lecia 9

termin: 25.07.2020 r. w godzinach 11:30 – 13:00  miejsce: Kleczew, przy pomniku koparki, skrzyżowanie drogi DW264 i ul. Wiatracznej

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑07‑2020 08:19:05

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Genowefa o mocy łącznej do 40 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowana na części działek o numerach ewidencyjnych 190/4, 191/4, 189 obręb Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie fotowoltaiczne z wyłączeniem miejsc przeznaczonych pod grunty rolne”, strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych  dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego  obwieszczenia.

Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Kleczew przy pl. Kościuszki 5 w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 201 w godz. urzędowania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o petycjach

26‑06‑2020 11:16:37

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) informuję, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew w roku 2019 rozpatrzył 5 petycji. Przedmiot petycji oraz informacje o sposobie załatwienia petycji znajdują się w tabeli tutaj.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

25‑05‑2020 13:18:50
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 informuję, że Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie przywraca od 25 maja br. bezpośrednią obsługę interesantów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew”

31‑01‑2020 13:43:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

15‑01‑2020 09:11:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

01‑10‑2019 12:43:42

o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

13‑08‑2019 08:11:26

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XII/106/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 25 lipca 2019 roku

26‑07‑2019 12:48:33

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 25 lipca 2019 roku o II przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu używanego marki NEOPLAN Bus GmbH, nr rejestracyjny PKN 08533.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2020 11:20:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie