Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Informacja dot. organizowanego zgromadzenia publicznego

12‑07‑2019 12:55:07

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że na terenie Gminy Kleczew zostanie zorganizowane zgromadzenie.

 

Miejsce i termin: 20 lipca 2019 r., w godz. od 09:00 do 13:00, chodniki i teren pobocza przy Kleczew - koparka/pomnik SchRs 315, działka nr 1578/1 obręb Kleczew (zgodnie z załączonymi fotografiami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o petycjach w 2018

26‑06‑2019 12:44:21
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), informuję, że w roku 2018 nie wpłynęła do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie i nie była rozpatrywana żadna petycja.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

25‑03‑2019 14:18:07

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 27 lutego br.

Nazwa oferenta: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124D, 62-510 Konin.

Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) wyniki otwartego konkursu ofert zostały zamieszczone:
1. na stronie internetowej gminy Kleczew,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kleczew,
3. na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o planowanych postępowaniach

28‑02‑2019 11:19:47

W związku z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) Burmistrz Gminyi Miasta Kleczew przekazuje informację o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 stycznia 2019 r.

04‑01‑2019 12:47:54

o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenia i druki w tej sprawie do pobrania na stronie konin.kbw.gov.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyłożeniu

17‑12‑2018 13:59:38
Informacja Starosty Konińskiego o wyłożeniu  do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów projektu operatu opisowo - kartograficznego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

13‑12‑2018 07:37:24
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

29‑11‑2018 13:14:23

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2

Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Kleczew, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Dokumenty:
Plik docx Ogłoszenie o naborze na partnera 7.2.2 Gmina Kleczew.docx
29‑11‑2018 13:18:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
540KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o naborze na partnera 7.2.2 Gmina Kleczew.pdf
29‑11‑2018 13:23:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 021KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018r.

14‑11‑2018 13:34:20
w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Kleczewie wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 sierpnia 2018r.

30‑08‑2018 09:39:43
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kleczewie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2019 13:03:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie