Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 stycznia 2019 r.

15‑01‑2019 10:50:58
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Złotków
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 stycznia 2019 r.

15‑01‑2019 10:48:25
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Tręby Stare
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 stycznia 2019 r.

15‑01‑2019 10:46:41
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Marszewo
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 stycznia 2019 r.

15‑01‑2019 10:41:13
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Budzisław Górny
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 stycznia 2019 r.

15‑01‑2019 10:36:47
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Adamowo
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

14‑01‑2019 14:51:40

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.  poz. 450 ze zm.), art. 18 ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. Nr 998 ze zm.) oraz Uchwały Nr LII/474/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia.

1. Rodzaj zadania – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Tytuł zadania – Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania – 40.000 zł.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 9 stycznia 2019 r.

10‑01‑2019 08:11:22
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Przytuki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 9 stycznia 2019 r.

10‑01‑2019 08:09:26
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Jabłonka
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew

09‑01‑2019 09:49:46
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zaprasza do złożenia oferty na "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 4 stycznia 2019 r.

09‑01‑2019 09:47:34
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Izabelin
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 42 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2019 11:31:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie