Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej

22‑09‑2020 12:07:46

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 317, 318/1, 318/3, 318/2, 320/5, 345, 346/1, 319, 343/1, 346/2, 347/1, 347/3, 347/4, 349/1, 349/2, 383/2, 401/1, 401/2, 424/2, 428/3, 430/5, 430/6, 348/3, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 357/7, 357/8, 359/1, 359/2, 380/2, 423/2, 427/6, 429/4, 341/11, 426/9, 361/6, 399/1 obręb Sławoszewek oraz nr ewid. 106/2, 32/4, 35/13, 103, 34/2, 102/3, 104, 32/3, 35/11, 35/7, 35/9, 37/3, 101/3 obręb Cegielnia, gmina Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

10‑09‑2020 20:02:29
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.). informuje o wywieszeniu w dniach od 10 września do 1 października 2020 r. wykazu lokali mieszkalnych położonych w mieście Kleczewie, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

02‑09‑2020 14:44:19

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Gminy Kleczew, z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważnienie zapytania ofertowego pt. "Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kleczew"

01‑09‑2020 14:31:44
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że unieważnia zgodnie z pkt. IX Informacje dodatkowe zadanie w trybie zapytania ofertowego pn.: " Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kleczew"  z dnia 27‑08‑2020 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania ofert

27‑08‑2020 13:00:05

W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/6/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w procedurze zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro, zapraszam do składania ofert na zadanie: „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kleczew na lata 2021-2024”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

11‑08‑2020 14:32:18

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 11.08.2020 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.10.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Genowefa o mocy łącznej do 40 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowana na części działek o numerach ewidencyjnych 190/4, 191/4, 189 obręb Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie fotowoltaiczne z wyłączeniem miejsc przeznaczonych pod grunty rolne”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny

30‑07‑2020 11:19:22

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w drodze darowizny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

24‑07‑2020 10:48:53

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w drodze bezprzetargowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszone zgromadzenia publiczne

23‑07‑2020 08:30:14

Zgłoszone zgromadzenia publiczne:

termin: 25.07.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00  , miejsce: Kleczew, na Alei 600-lecia 9

termin: 25.07.2020 r. w godzinach 11:30 – 13:00  miejsce: Kleczew, przy pomniku koparki, skrzyżowanie drogi DW264 i ul. Wiatracznej

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o petycjach

26‑06‑2020 11:16:37

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) informuję, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew w roku 2019 rozpatrzył 5 petycji. Przedmiot petycji oraz informacje o sposobie załatwienia petycji znajdują się w tabeli tutaj.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Tomiński
email: admin@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2020 12:09:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive