ROK 2021


Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

16‑03‑2021 08:22:38

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt.: Wydanie publikacji „Dzieje Kleczewa w latach 1918-1939. Społeczeństwo, gospodarka, samorząd” złożoną przez Kleczewskie Towarzystwo Promocji i Rozwoju.

Rodzaj zadania publicznego – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wnioskowana kwota dotacja - 9.000 zł.

Data upublicznienia oferty: 15 marca 2021r.
Oferta została zamieszczona:
-  w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie,
- na stronie internetowej gminy Kleczew www.kleczew.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w  Kleczewie www.bip.kleczew.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 22 marca 2021r. do godz. 15:30 może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mstrajch@kleczew.pl lub  w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew z zachowaniem ww. terminu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  16‑03‑2021 08:18:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  16‑03‑2021 08:18:10
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2021 08:24:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie