System Informacji Przestrzennej


Zdjęcie System informacji przestrzennej.png

System Informacji Przestrzennej Gminy Kleczew to funkcjonująca w Internecie interaktywna mapa umożliwiająca wyświetlanie oraz wydrukowanie informacji dotyczących obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Oprócz powyższego interaktywna mapa będzie umożliwiać uzyskanie różnorodnych informacji o Gminie Kleczew dotyczących: środowiska przyrodniczego, lokalnego dziedzictwa kulturowego, infrastruktury turystycznej i sportowej, lokalnie działających podmiotów gospodarczych oraz rozmieszczenia ważnych instytucji i obiektów.

 

Głównym celem funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Kleczew jest zapewnienie świadczenia e-usług dla mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców,
co przyczyni się do:

  • zapewnienia dla każdego użytkownika łatwego dostępu do kompleksowych informacji przestrzennych, poprzez przeglądanie oraz wyszukiwanie zasobów zgromadzonych w jednym miejscu, co daje możliwość zdalnego uzyskania informacji bez konieczności wizyty w Urzędzie,
  • zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej na terenie gminy, poprzez łatwy dostęp do danych przestrzennych niezbędnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
  • wspomagania procesów poznawczych oraz edukacyjnych dotyczących Gminy Kleczew,
  • tworzenia zasobów informacji o przestrzeni geograficznej Gminy Kleczew,
  • wspomagania procesów decyzyjnych w Urzędzie, w tym dotyczących tworzenia wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • możliwości prowadzenia przez Urząd analiz przestrzennych w oparciu o System Informacji Przestrzennej.

 

LINK DO STORNY: https://sip.gison.pl/kleczew

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  07‑04‑2022 13:46:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  07‑04‑2022 13:46:47
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2022 10:44:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie