Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwały o przystąpieniu


Obwieszczenie

16‑04‑2024 14:55:05

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo na obszarze gminy i miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR LXXXV/661/2023 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 19 grudnia 2023 r.

22‑12‑2023 08:31:01

Uchwała w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Kleczew na obszarze gminy Kleczew w granicach działek nr ewid. 1865 i 458/2, stanowiących tereny zamknięte.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LXXVIII_583_2023 Rady Miejskiej w Kleczewie

26‑06‑2023 10:01:56

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Kleczew – część „A”, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew”, uchwalonego uchwałą nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 czerwca 2019 r. ze zmianami. Plan miejscowy obejmuje obszary: Adamowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Genowefa, Jabłonka, Janowo, Kalinowiec, Kamionka, Miasto Kleczew, Marszewo, Przytuki, Roztoka, Słaboludz, Sławoszewek, Tręby, Wola Spławiecka, Zberzyn, Złotków.

Uchwała w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Rady Miejskiej w Kleczewie nr LX/475/2022

26‑06‑2023 11:54:14

Uchwała Rady Miejskiej w Kleczewie nr LX/475/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach Kleczew, Adamowo, Alinowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Jabłonka, Janowo, Kalinowiec, Kamionka, Przytuki, Roztoka, Słaboludz, Sławoszewek, Tręby, Wola Spławiecka, Zberzyn na obszarze gminy i miasta Kleczew.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XLVII_387_2021 Rady Miejsciej w Kleczewie

05‑01‑2022 12:58:55

Zmiana Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach Kleczew, Adamowo, Alinowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Jabłonka, Janowo, Kalinowiec, Kamionka, Przytuki, Roztoka, Słaboludz, Sławoszewek, Tręby, Wola Spławiecka, Zberzyn na obszarze gminy i miasta Kleczew.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XLIV-364-2021 Rady Miejskiej w Kleczewie

05‑01‑2022 12:55:20

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach Kleczew, Adamowo, Alinowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Jabłonka, Janowo, Kalinowiec, Kamionka, Przytuki, Roztoka, Słaboludz, Sławoszewek, Tręby, Wola Spławiecka, Zberzyn na obszarze gminy i miasta Kleczew.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr XXXVI/304/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie

26‑02‑2021 10:12:27

Uchwała  nr XXXVI/304/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Kazimierz Północ" i "Jóźwin IIA" na obszarze gminy Kleczew na obszarze gminy Kleczew.

Odnośnik: http://kleczewmwmpzp.mapmaker.online/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie

26‑02‑2021 10:11:58

Uchwała  nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew.

Odnośnik: http://kleczewmwmpzp.mapmaker.online/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie

26‑02‑2021 10:11:25

Uchwała nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Jóźwin IIB" na obszarze gminy Kleczew.

Odnośnik: http://kleczewmwmpzp.mapmaker.online/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  25‑02‑2021 12:27:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  25‑02‑2021 12:27:38
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2024 14:56:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie