Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Informacja dot. organizowanego zgromadzenia publicznego

12‑07‑2019 13:00:53

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że na terenie Gminy Kleczew zostanie zorganizowane zgromadzenie publiczne.

 

Miejsce i data zgormadzenia: 20 lipiec 2019 r., godz. od 09:00 do godz. 13:00; chodniki i teren pobocza - Kleczew koparka/pomnik SchRs 315, działka nr 1578/1 obręb Kleczew (zgodnie z załączonymi fotografiami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. organizowanego zgromadzenia publicznego

12‑07‑2019 12:55:07

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że na terenie Gminy Kleczew zostanie zorganizowane zgromadzenie.

 

Miejsce i termin: 20 lipca 2019 r., w godz. od 09:00 do 13:00, chodniki i teren pobocza przy Kleczew - koparka/pomnik SchRs 315, działka nr 1578/1 obręb Kleczew (zgodnie z załączonymi fotografiami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o petycjach w 2018

26‑06‑2019 12:44:21
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), informuję, że w roku 2018 nie wpłynęła do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie i nie była rozpatrywana żadna petycja.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 24 czerwca 2019 roku

25‑06‑2019 16:23:51
o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu używanego marki NEOPLAN Bus GmbH, nr rejestracyjny PKN 08533.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

28‑05‑2019 14:23:53

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

13‑05‑2019 14:11:52

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleczew.pl oraz na stronie interesowej gminy Kleczew www.kleczew.pl uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Razem dla bezpieczeństwa” złożoną przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin". Rodzaj zadania publicznego – porządek i bezpieczeństwo publiczne. Wnioskowana dotacja - 3000 zł.

Oferta wpłynęła do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie 10 maja 2019r. Data upublicznienia oferty: 13 maja 2019r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 20 maja br. może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mstrajch@kleczew.pl lub w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew z zachowaniem ww. terminu.


Oferta do pobrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

10‑05‑2019 09:35:11

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleczew.pl oraz na stronie internetowej gminy Kleczew www.kleczew.pl uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „V Budzisławski Festyn Rodzinny” złożoną przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Wezwaniem NMP w Budzisławiu Kościelnym. Rodzaj zadania publicznego – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wnioskowana kwota dotacji - 5.000 zł.

Oferta wpłynęła do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie 9 maja 2019r. Data upublicznienia oferty: 10 maja 2019r.

 

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 17 maja br. może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mstrajch@kleczew.pl lub w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew z zachowaniem ww. terminu.


Oferta do pobrania.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

09‑05‑2019 13:16:23

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleczew.pl oraz na stronie internetowej gminy Kleczew www.kleczew.pl uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Smaki i tradycje kulinarne Podhala” złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Spławieckiej. Rodzaj zadania publicznego – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioskowana dotacja - 2.000 zł.

Oferta wpłynęła do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie 7 maja 2019r. Data upublicznienia oferty: 9 maja 2019r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 16 maja 2019r. może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mstrajch@kleczew.pl lub w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew z zachowaniem ww. terminu.


Oferta do pobrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym

23‑04‑2019 11:08:51
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w Sali nr 306 odbędzie się pierwszy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Kleczew, Gmina Kleczew oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P, przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

12‑04‑2019 13:52:55

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleczew.pl oraz na stronie interesowej gminy Kleczew www.kleczew.pl uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Integracja kobiet na wsi wraz z obchodami jubileuszu 50-lecia” złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Złotkowie. Rodzaj zadania publicznego – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioskowana dotacja - 3550 zł.

Oferta  wpłynęła do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie 11 kwietnia 2019r. Data upublicznienia oferty: 12 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mstrajch@kleczew.pl lub  w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew z zachowaniem ww. terminu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 719 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 72
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2019 13:03:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie