Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

20‑03‑2020 08:57:57

Zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 20 marca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.10.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „budowa farmy fotowoltaicznej „Kleczew Solar Park” o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, województwo wielkopolskie. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 210/1, 207, 206, 45/2, 74, 209/1, 208, 205/5, 205/4, 204/3, 204/2, 204/1, obręb Genowefa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

12‑03‑2020 07:40:49

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew., 404/1, 406/1, 176, 170, 173, 175/2, 149, 150/1, 150/2, 152, 171, 163/1 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

12‑03‑2020 07:35:42

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew. 7/1, 3/2, 210/7, 3/1, 5/1, 10/3, 210/10, 6, 24/3 obręb Genowefa, dz. Nr ew. 300/4, 275/9, 271/10, 270/4 obręb Sławoszewo, dz. nr ew. 393/14 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji

27‑02‑2020 12:28:55
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t.j.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie farmy fotowoltaicznej „Kleczew Solar Park” o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, województwo wielkopolskie. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 210/1, 207, 206, 45/2, 74, 209/1, 208, 205/5, 205/4, 204/3, 204/2, 204/1, obręb Genowefa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

19‑02‑2020 13:28:11
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew., 404/1, 406/1, 176, 170, 173, 175/2, 149, 150/1, 150/2, 152, 171, 163/1 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

19‑02‑2020 13:21:45
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew. 7/1, 3/2, 210/7, 3/1, 5/1, 10/3, 210/10, 6, 24/3 obręb Genowefa, dz. Nr ew. 300/4, 275/9, 271/10, 270/4 obręb Sławoszewo, dz. nr ew. 393/14 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

11‑02‑2020 13:27:28
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Gminy Kleczew, z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew”

31‑01‑2020 13:43:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

31‑01‑2020 10:53:53
o wszczęciu postępowania  dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budzisław Kościelny – ul. Słupecka oraz przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budzisław Kościelny.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 746 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 75
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2020 08:59:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie